ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ) για την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αριθ. 3 με αριθ. πρωτ. 32/22.02.2023 Πρακτικού

 • Posted by: kolossos2047

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για τον ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων των υποψηφιοτήτων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αναρτήθηκε 25/01

 • Posted by: kolossos2047

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό, τρεις (3) Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους και δύο (2) Τοπογράφους Μηχανικούς για την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικών μελετών».

 • Posted by: kolossos2047

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ) για την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αριθ. 3 με αριθ. πρωτ. 04/ 20.01.2023

 • Posted by: kolossos2047

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για τον ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου -14 Δεκεμβρίου 2022

 • Posted by: kolossos2047

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικών μελετών»

 • Posted by: kolossos2047

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ) για την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αριθ. 3/117/15.11.2022

 • Posted by: kolossos2047

Απόφαση – Για τον Ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων (πρωτ. 103/27.10.2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος)

 • Posted by: kolossos2047

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό και με ένα (1) Στέλεχος Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης

 • Posted by: kolossos2047

Περίληψη Διακήρυξης για τη δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική διασύνδεση μέσω QR CODE της ιστορίας του Δήμου Ρόδου

 • Posted by: kolossos2047
 • 1
 • 2