ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

kolossos2047 > News > ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ) για την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αριθ. 3/117/15.11.2022

  • Posted by: kolossos2047

Απόφαση – Για τον Ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων (πρωτ. 103/27.10.2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος)

  • Posted by: kolossos2047

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό και με ένα (1) Στέλεχος Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης

  • Posted by: kolossos2047

Περίληψη Διακήρυξης για τη δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική διασύνδεση μέσω QR CODE της ιστορίας του Δήμου Ρόδου

  • Posted by: kolossos2047

Διακήρυξη για τη δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος σε έντυπη μορφή και ηλεκτρονική διασύνδεση μέσω QR CODE της ιστορίας του Δήμου Ρόδου

  • Posted by: kolossos2047

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για τον ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων των υποψηφιοτήτων που θα υποβληθούν σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 78/20.09.2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου

  • Posted by: kolossos2047

Τεχνική Υποστήριξη Διεύθυνσης Πρωτογενή Τομέα Δήμου Ρόδου για τη λειτουργία χώρου ιατρείου αδέσποτων ζώων συντροφιάς

  • Posted by: kolossos2047