ΝΕΑ

kolossos2047 > News > ΝΕΑ

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου με Θέμα: Έγκριση σχεδίου Πρόσκλησης για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο Έργου, επτά (7) Πολιτικούς Μηχανικούς, δέκα (10) Πολεοδόμους-Τοπογράφους Μηχανικούς, εννέα (9) Νομικούς, τρεις (3) Υπαλλήλους Γραφείου,στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικής Σύμβασης

  • Posted by: kolossos2047

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ) για την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αριθ. 3 με αριθ. πρωτ. 32/22.02.2023 Πρακτικού

  • Posted by: kolossos2047

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για τον ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων των υποψηφιοτήτων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου που αναρτήθηκε 25/01

  • Posted by: kolossos2047

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο (2) Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, ένα (1) Πολιτικό Μηχανικό, τρεις (3) Μηχανολόγους – Ηλεκτρολόγους και δύο (2) Τοπογράφους Μηχανικούς για την εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικών μελετών».

  • Posted by: kolossos2047

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ) για την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αριθ. 3 με αριθ. πρωτ. 04/ 20.01.2023

  • Posted by: kolossos2047

Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας για τον ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου -14 Δεκεμβρίου 2022

  • Posted by: kolossos2047

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εκπόνηση μελετών στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Τεχνική Βοήθεια στον Δήμο Ρόδου για την εκπόνηση τεχνικών μελετών»

  • Posted by: kolossos2047

Απόσπασμα Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου – 9 Δεκεμβρίου 2022

  • Posted by: kolossos2047

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ) για την αποδοχή και έγκριση του υπ’ αριθ. 3/117/15.11.2022

  • Posted by: kolossos2047

Απόφαση – Για τον Ορισμό Επιτροπών Αξιολόγησης και Ενστάσεων (πρωτ. 103/27.10.2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος)

  • Posted by: kolossos2047